Zoznam rozhodcov

Spôsob a podmienky zápisu do zoznamu rozhodcov upravuje článok IV. druhej časti Štatútu Slovenského arbitrážneho súdu.

V zozname rozhodcov pre spotrebiteľské spory Slovenského arbitrážneho súdu sú zapísaní títo rozhodcovia:

  1. JUDr. Marek Morochovič, funkčné obdobie od 20.2.2015 na dobu neurčitú, č. povolenia R 010
  2. JUDr. František Svatuška, funkčné obdobie od 20.2.2015 na dobu neurčitú, č. povolenia R 011
  3. JUDr. Radoslav Seman, PhD., funkčné obdobie od 20.2.2015 na dobu neurčitú, č. povolenia R 012
  4. JUDr. Róbert Šimko, funkčné obdobie od 20.2.2015 na dobu neurčitú, č. povolenia R 013
  5. Mgr. Miroslav Semanco, funkčné obdobie od 20.2.2015 na dobu neurčitú, č. povolenia R 014
  6. Mgr. Branislav Bušo, funkčné obdobie od 20.2.2015 na dobu neurčitú, č. povolenia R 015