Správy o činnosti

Slovenský arbitrážny súd zverejní v poradí prvú správu o svojej činnosti v súlade s § 73 ods. 9 zákona č. 335/2014 Z.z. o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní do 31. marca kalendárneho roka nasledujúceho po roku, v ktorom bol zriadený, teda do 31.3.2016.

Na stiahnutie:

Správa o činnosti SRS SAS - 2015
Správa o činnosti SRS SAS - 2016