Kontakt

Slovenský arbitrážny súd

Krížna 56, 821 08 Bratislava

Telefón: 02/555 67006
Fax: 02/556 43729
Web sídlo: www.slas.sk
email: podatelna@slas.sk
úradné hodiny a podateľňa: pracovné dni v čase od 9.00 hod. do 11.30 hod. a od 13.00 hod. do 15.30 hod.

Asociácia Slovenských arbitrážnych súdov (aSAS)

Krížna 56, 821 08 Bratislava
IČO:  45 744 939, DIČ: 2024184349
IBAN: SK81 7500 0000 0040 2110 2936

zapísaný v: register záujmových združení právnických osôb vedený Okresným úradom Bratislava
Telefón: 02/555 67006
Fax: 02/556 43729
Web sídlo: www.slas.sk
email: slas@slas.sk